CabiBUS för Hållbart resande - bättre än din egen bil!

Den hållbara persontrafikens framtid är: Transporter som en service - På beställning - Dörr till dörr - Samåkning - Eldrift - Autonoma fordon 
CabiBUS fordon och system gör detta möjligt genom att erbjuda trygg, säker, effektiv, ekonomisk och bekväm resa i egen kupé 
 

English text here The future of sustainable personal transport is: Mobility As A Service MAAS - On Demand - Door2Door - Ridesharing, with privacy! - Electric - Autonomous vehicles

Ett förslag till en modern lösning för kollektivtrafik.         

CabiBUS är utformat för att komma så nära den idealiska kollektivtrafiken som möjligt och därmed åstadkomma en mycket stor reducering av resandet med fossildrivna privatbilar.

CabiBUS blev nominerad till finalen i Resenärskampen 2014

CabiBUS blev utvald att presenteras på Västra Götalandsregionens sida om framtidens kollektivtrafik

CabiBUS får uppskattande kommentarer på GP Trafikbloggen

The Boston Consulting Group beskriver ett scenario med denna lösning här  Robo-Taxis and the New Mobility

Genom att komplettera befintliga buss- och spårvagnslinjer med CabiBUS-systemet kan man skapa ett nära idealiskt persontrafiksystem. Inga spår och stationer att bygga, inga gator och parker att gräva upp, bara att börja införa. 

CabiBUS är den persontransportlösning som kommer att locka en stor del av privatbilisterna att åka kollektivt.

Med tydliga förbättringar jämfört med buss/spårvagn och privatbilen fyller CabiBUS ett stort tomrum i dagens trafiksystem. Att åka eldrivet dörr till dörr i en egen kupé utan att behöva köra själv är oöverträffbart. Dörr till dörr är bättre än parkering till parkering eller hållplats till hållplats till hållplats till ...
CABIBUS kan få inbitna privatbilister att gå över till kollektivt färdsätt för några 100 miljoner resor per år i Sverige och därmed kraftigt minska biltrafiken och dess miljöpåverkan.

Genom att erbjuda resor som är:

än privatbilen

CabiBUS kan även användas av alla utan körkort och minskar därmed även behovet av att använda privatbilen för att skjutsa barn och gamla från dörr till dörr.

CabiBUS blir

än övrig kollektivtrafik som buss/spårvagn och därmed mer attraktivt att gå över till från privatbilen.

CabiBUS blir betydligt billigare än att ta taxi men taxi kommer fortfarande vara alternativet när flera åker tillsammans och när man har riktigt bråttom..CabiBUS är ett smidigt elfordon med 3-4 dörrar på varje sida för 6-8 personer.
Varje passagerare har en egen kupé med plats för handbagage, egen klimatstyrning, egen Internet-bildskärm för info-arbete-underhållning.


En större kupé på baksidan kan bokas för
rullstolspassagerare, barnvagn, eller större väskor.
CabiBUS innebär därmed en stor förbättring i
rullstolsburnas
möjligheter till resor.
Ladda ner 3D pdf här

Förarlös drift är färdigutvecklad om några år och det innebär att driftkostnaderna blir mycket låga.
Eftersom en ledningscentral övervakar fordonen kan en operatör ta över och fjärrstyra vid behov, 
därför krävs inte total självkörnings funktion, nivå 5, det räcker med nivå 4. www.autolevel5.com 

 
Ett IT-system används för resebokning och dörr-till-dörr färdplanering. Bokning sker med telefon, mobilapp eller Internet. 

Betalsystemet blir enkelt eftersom inga byten görs, resenären kan få veta priset i förväg även om priset baseras på reslängd.

Liten risk för skadegörelse eftersom varje resenär checkar in i sin kupé med kollektivtrafikkort, betalkort eller ID-handling.

Ingen gratisåkning är möjlig, kontrollanter behövs inte.

Enda infrastrukturen som behövs är laddningsstationer på uppställningsplatserna (Tesla har redan utvecklat automatiska laddstationer).

CabiBUS är ett smidigt fordon som, i motsats till större bussar, kan ta sig fram på alla farbara vägar i hela regionen.

Resenären slipper allt detta (värsta scenario för buss/spårvagn):
Gå i horisontellt regn till en hållplats med trasiga rutor, vänta på ett fullsatt fordon, trängas med hostande, nysande, berusade? medpassagerare, gå av, vänta på nästa fordon, fortsätta trängas, gå sista biten till målet på en dåligt upplyst gångväg med risk att bli utsatt för brott.

Eller (värsta scenario för privatbilen):
Skotta fram bilen ur snön, skrapa rutorna, frysa tills värmen kommer, krypa fram i bilköer, tanka, hitta parkeringsplats, betala trängselskatt/parkering/P-böter/bensin.

CabiBUS resenären kan i stället:
Arbeta, läsa, telefonera, sova, använda Internet, äta frukostmackan, välja sin temperatur, se på utsikten, koppla av, utan att störa eller bli störd av andra resenärer. Resan blir effektiv och man kommer fram avslappnad och trygg.

CabiBUS är enklare, bekvämare, säkrare, tillförlitligare och miljövänligare än alla andra färdsätt. Det passar även för en stor del av dagens färdtjänstresenärer samt barn och personer med olika funktionshinder. CabiBUS kan sänka kollektivtrafik-kostnaderna för både samhället och resenärerna och blir klart billigare än privatbilsresor.

De senaste årens snabba utveckling av elbilar och batterier gör att tekniken redan finns. Tesla Model X har plats för 7 passagerare, går 50 mil på en laddning och kostar mindre än en miljon (i Norge som har reducerad skatt på elfordon) vilket gör att en investering i regionen på t.ex. 20 miljarder kr (d.v.s. samma som Västlänken) räcker till över 20 000 bilar med en sammanlagd transportkapacitet på upp till 140 000 passagerare samtidigt. Om alla dessa tidigare var ensamma privatbilister innebär det att trafiken kan minska med över 100 000 fordon.

Varken särskilda banor eller hållplatser behöver byggas vilket ger en låg startinvestering och bra skalbarhet.
CabiBUS kan tillverkas i mångfaldigt större serier än bussar och spårvagnar vilket ger skalekonomi och lågt pris per passagerarplats.

Förarlösa bilar är snart en realitet, utvecklas bl.a. av Volvo och andra stora bilföretag

En förarlös bil ersätter 14 vanliga

136 000 bilar i Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 självkörande bilar. Den slutsatsen dras i ett examensarbete på CTR, KTH:s centrum för trafikforskning
(artikel i Elektroniktidningen)
Länk till rapporten http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:746893/FULLTEXT01.pdf

Självkörande bilar snart verklighet
Trafik: En bit in på 2020talet tros det finnas självkörande bilar på marknaden. 
Hamid Zarghampour, chefsstrateg på Trafikverket, tror att självkörande bilar blir en vanlig syn inom 10–15 år. (TT)
(artikel i Göteborgs-Posten 2015-02-16)

Trots detta finns inte alternativet med i Next Stop2035, medborgardialogsprojektet om framtidens kollektivtrafik som drivs av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun. 

Lösningen är intressant för många regioner i världen och kan bli en stor svensk exportframgång om politikerna redan nu börjar efterfråga lösningen så att vår fordonsindustri börjar tänka i dessa banor.
Annars kommer de, för att minska risken för en snabb nergång av bilförsäljningen, att fortsätta satsa på privatbilism i form av car-sharing, fortfarande med oftast 1 passagerare per fordon och ingen minskning av trafiken, troligen en ökning.


Intressant artikel om hur självkörande fordon kommer att påverka inte bara mobiliteten utan hela samhället.  
https://medium.com/future-crunch/carmageddon-is-coming-899c0f05a2a 

Väldigt bra grafiska illustrationer av hur samåkning med självkörande fordon kan fungera och minska trafiken: SVT Vetenskapens värld 2017-09-04
 https://www.svtplay.se/vetenskapens-varld?cmpid=del:em:20170906:vetenskapens-varld:pla:lp


CabiBUS ger stora fördelar för samhälle och resenärer:

Det är en lösningen som ger unika fördelar mot befintliga system och kan locka stora antal resenärer att överge privatbilen.
Fordonets grundplattform kan bygga helt på tekniken i den 7-sitsiga elbilen Tesla Model S som redan tillverkats i 100 000 exemplar och därför kan tillverkning komma igång snabbt. IT-lösningar för reseplanering och bokning finns sedan länge på marknaden.

Här finns några väldigt välskrivna artiklar på ämnet självkörande fordon, bl.a. att de kommer att konkurrera ut spårbunden kollektivtrafik:
http://fortune.com/2014/11/02/trains-autonomous-vehicles-politics/           

Där står iofs denna invändning: “Do you really want to share a 45-minute commute in a car-sized pod with three strangers?”
Ja, med CabiBUS går det alldeles utmärkt att dela med upp till 7 st främlingar utan att störas eller smittas!

http://www.forbes.com/sites/neilwinton/2014/10/27/self-driving-cars-could-undermine-british-80-billion-rail-project/                       

http://www.citylab.com/tech/2014/09/personal-rapid-transit-is-probably-never-going-to-happen/380467/                                           

http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/07/driverless-cars-coming-to-milton-keynes

Denna beskrivning är endast en sammanfattande beskrivning av CabiBUS kollektivtrafiklösning.

För mer information, skriv till cabibus@gmail.com

CabiBUS är en idé som söker personer, organisationer eller företag med resurser att utvärdera och vidareutveckla den.

©2014 - 2017 Kenneth Palmestål