CabiBUS för Hållbart resande

Den hållbara persontrafikens framtid är: Transporter som en service - På beställning - Dörr till dörr - Samåkning - Eldrift - Autonoma fordon
CabiBUS fordon och system gör detta möjligt genom att erbjuda trygg, säker, effektiv, ekonomisk och bekväm resa i egen kupé 
 

English version here The future of sustainable personal transport is: Mobility As A Service MAAS - On Demand - Door2Door - Ridesharing - Electric - Autonomous vehicles

Ett förslag till en modern lösning för kollektivtrafik.         

CabiBUS är utformat för att komma så nära den idealiska kollektivtrafiken som möjligt och därmed åstadkomma en mycket stor reducering av resandet med fossildrivna privatbilar.

CabiBUS blev nominerad till finalen i Resenärskampen 2014

CabiBUS blev utvald att presenteras på Västra Götalandsregionens sida om framtidens kollektivtrafik

CabiBUS får uppskattande kommentarer på GP Trafikbloggen

The Boston Consulting Group beskriver ett scenario med denna lösning här  Robo-Taxis and the New Mobility

Genom att komplettera befintliga buss- och spårvagnslinjer med CabiBUS-systemet kan man skapa ett nära idealiskt persontrafiksystem. Inga spår och stationer att bygga, inga gator och parker att gräva upp, bara att börja införa. Göteborg kan ha ett världsledande kollektivtrafiksystem att visa upp när staden fyller 400 år!

CabiBUS är den persontransportlösning som kommer att locka en stor del av privatbilisterna att åka kollektivt.

Med tydliga förbättringar jämfört med buss/spårvagn och privatbilen fyller CabiBUS ett stort tomrum i dagens trafiksystem. Att åka eldrivet dörr till dörr i en egen kupé utan att behöva köra själv är oöverträffbart. Dörr till dörr är bättre än parkering till parkering eller hållplats till hållplats till hållplats till ...
CABIBUS kan få inbitna privatbilister att gå över till kollektivt färdsätt för några 100 miljoner resor per år i Sverige och därmed kraftigt minska biltrafiken och dess miljöpåverkan.

Genom att erbjuda resor som är:

än privatbilen
CabiBUS kan även användas av alla utan körkort och minskar därmed även behovet av att använda privatbilen för att skjutsa barn och gamla från dörr till dörr.

CabiBUS blir

än övrig kollektivtrafik som buss/spårvagn och därmed mer attraktivt att gå över till från privatbilen.

CabiBUS blir betydligt billigare än att ta taxi men taxi kommer fortfarande vara alternativet när flera åker tillsammans, när man har riktigt bråttom, när man har mycket bagage etc.


 CabiBUS är ett smidigt elfordon med 3-4 dörrar på varje sida för 5-7 passagerar (6-8 när förarlös drift är färdigutvecklad om några år). Varje passagerare har en egen kupé med plats för handbagage, egen klimatstyrning, egen Internet-bildskärm för info-arbete-underhållning.

 
Ett IT-system (liknande Färdtjänstens) används för resebokning och dörr-till-dörr färdplanering. Bokning sker med telefon, mobilapp eller Internet. 

Betalsystemet blir enkelt eftersom inga byten görs, resenären kan få veta priset i förväg även om priset baseras på reslängd.

Liten risk för skadegörelse eftersom varje resenär checkar in i sin kupé med kollektivtrafikkort, betalkort eller ID-handling.

Ingen gratisåkning är möjlig, kontrollanter behövs inte.

Enda infrastrukturen som behövs är några batteribytesstationer (tekniken finns redan hos bl.a. Tesla, byter batteri på 1 minut). eller snabbladdningsstationer (Tesla har utvecklat automatiska laddstationer).

CabiBUS är ett smidigt fordon som, i motsats till större bussar, kan ta sig fram på alla farbara vägar i hela regionen.

Resenären slipper allt detta (värsta scenario för buss/spårvagn):
Gå i horisontellt regn till en hållplats med trasiga rutor, vänta på ett fullsatt fordon, trängas med hostande, nysande, berusade? medpassagerare, gå av, vänta på nästa fordon, fortsätta trängas, gå sista biten till målet på en dåligt upplyst gångväg med risk att bli utsatt för brott.

Eller (värsta scenario för privatbilen):
Skotta fram bilen ur snön, skrapa rutorna, frysa tills värmen kommer, krypa fram i bilköer, tanka, hitta parkeringsplats, betala trängselskatt/parkering/P-böter/bensin.

CabiBUS resenären kan i stället:
Arbeta, läsa, telefonera, sova, använda Internet, äta frukostmackan, välja sin temperatur, se på utsikten, koppla av, utan att störa eller bli störd av andra resenärer. Resan blir effektiv och man kommer fram avslappnad och trygg.

CabiBUS är enklare, bekvämare, säkrare, tillförlitligare och miljövänligare än alla andra färdsätt. Det passar även för en stor del av dagens färdtjänstresenärer samt barn och personer med olika funktionshinder. CabiBUS kan sänka kollektivtrafik-kostnaderna för både samhället och resenärerna och blir klart billigare än privatbilsresor.

De senaste årens snabba utveckling av elbilar och batterier gör att tekniken redan finns. Även förarlösa bilar är snart en realitet, utvecklas bl.a. av Volvo.
Varken särskilda banor eller hållplatser behöver byggas vilket ger en låg startinvestering och bra skalbarhet.
CabiBUS kan tillverkas i mångfaldigt större serier än bussar och spårvagnar vilket ger skalekonomi och lågt pris per passagerarplats.
Det finns därför inte några andra hinder för en realisering än att finansiera utveckling och serietillverkning av bilen (NEVS i Trollhättan, Volvo). Elon Musk, skaparen av världens mest framgångsrika elbil, Tesla Model S, har meddelat att deras patenterade teknologi får användas av andra tillverkare.
Tesla Model S har plats för 7 passagerare, går 40 mil på en laddning och kostar mindre än en halv miljon (i Norge som har reducerad skatt på elfordon) vilket gör att en investering i regionen på t.ex. 20 miljarder kr (d.v.s. samma som Västlänken) räcker till över 40 000 bilar med en sammanlagd transportkapacitet på upp till 280 000 passagerare samtidigt. Om alla dessa tidigare var ensamma privatbilister innebär det att trafiken kan minska med 240 000 fordon.

En förarlös bil ersätter 14 vanliga

136 000 bilar i Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 självkörande bilar. Den slutsatsen dras i ett examensarbete på CTR, KTH:s centrum för trafikforskning
(artikel i Elektroniktidningen)
Länk till rapporten http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:746893/FULLTEXT01.pdf

Självkörande bilar snart verklighet

Trafik: En bit in på 2020talet tros det finnas självkörande bilar på marknaden. 
Hamid Zarghampour, chefsstrateg på Trafikverket, tror att självkörande bilar blir en vanlig syn inom 10–15 år. (TT)
(artikel i Göteborgs-Posten 2015-02-16)

Trots detta finns inte alternativet med i Next Stop2035, medborgardialogsprojektet om framtidens kollektivtrafik som drivs av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun. 

Lösningen är intressant för många regioner i världen och kan bli en stor svensk exportframgång.


CabiBUS ger stora fördelar för samhälle och resenärer:

CabiBUS minibuss med en kupé (cabin) för varje passagerare är troligen unik i världen. Det är den lösningen som ger unika fördelar mot befintliga liknande system och kan locka stora antal resenärer att överge privatbilen.
Fordonets grundplattform kan bygga helt på tekniken i den 7-sitsiga elbilen Tesla Model S som redan tillverkats i 40 000 exemplar och därför kan tillverkning komma igång snabbt. IT-lösningar för reseplanering och bokning finns sedan länge på marknaden.

Här finns några väldigt välskrivna artiklar på ämnet självkörande fordon, bl.a. att de kommer att konkurrera ut spårbunden kollektivtrafik:
http://fortune.com/2014/11/02/trains-autonomous-vehicles-politics/           

Där står iofs denna invändning: “Do you really want to share a 45-minute commute in a car-sized pod with three strangers?”
Ja, med CabiBUS går det alldeles utmärkt att dela med upp till 7 st främlingar utan att störas eller smittas!

http://www.forbes.com/sites/neilwinton/2014/10/27/self-driving-cars-could-undermine-british-80-billion-rail-project/                       

http://www.citylab.com/tech/2014/09/personal-rapid-transit-is-probably-never-going-to-happen/380467/                                           

http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/07/driverless-cars-coming-to-milton-keynes

Denna beskrivning är endast en sammanfattande beskrivning av CabiBUS kollektivtrafiklösning.

För mer information, skriv till cabibus@gmail.com

Samma fordon och system kan användas av taxibolag som vill erbjuda ekonomisk och komfortabel samåkning, t.ex. till och från flygplatser och stationer: CabiTAXI 

CabiBUS är en idé som söker personer, organisationer eller företag med resurser att utvärdera och vidareutveckla den.

©2014 Kenneth Palmestål