Utdrag ur GP Trafikbloggen hösten 2014 

Kenneth Palmestål

14 OKTOBER 2014 KL. 18:12

Jag sände in förslaget CabiBUS som finns med under Övriga förslag på VG regionens webbsida om förslagen http://www.vgregion.se/hearing (missade tyvärr mötet idag)

Alla andra förslag bygger på teknik med spår under, på eller över marken som gör att de bara täcker vissa platser och sträckningar samt kräver stora investeringar i spårbyggnad. Resenärerna får fortfarande ta sig till och från hållplatserna samt byta mellan olika fordon innan de kommer fram. Jag kan inte se att något av förslagen får stora mängder av privatbilister att byta till kollektivt resande.
Det kan däremot CabiBUS göra med eldrivna minibussar som tar resenären bekvämt och säkert i egen hytt från dörr-till-dörr i hela Storgöteborg. Om några år kan de även vara självkörande och därmed ge ännu billigare kollektivtrafik.
Detta alternativ bör utredas för att man skall kunna fatta rätt beslut om framtidens kollektivtrafik.

 

· 
Ulf Nyström

14 OKTOBER 2014 KL. 20:32

Hej Kenneth
Låter mycket intressant.
Vad kom det sig att du inte var med vid presentationen i Älvrummet i dag?

1.       Kenneth Palmestål

14 OKTOBER 2014 KL. 21:25

Jag missade tydligen information på webbsidan om mötet i Älvrummet när jag sände in mitt bidrag och det kom ingen påminnelse så jag visste inte om det förrän ikväll.

2.       Ulf Nyström

14 OKTOBER 2014 KL. 21:29

Det var ju synd.
Nu blev det mycket spårvagn och en hel del högbana/hängbana.

3.       Kenneth Palmestål

14 OKTOBER 2014 KL. 21:47

Ja, projektgrupen valde att bara presentera bidrag som bygger på traditionell linjetrafik. Självkörande eldrivna fordon är en realitet redan innan något av de andra förslagen kan vara färdigbyggda och kommer att revolutionera persontransporterna (även varutransporter inom städer) men det verkar inte som om politiker och trafikexperter inser detta.

 

·  Heja Sverige

14 OKTOBER 2014 KL. 23:29

Det ligger mycket i vad Kenneth Palmestål skriver. Precis och just nu har Göteborg världens chans att tänka helt nytt och lyfta staden 50 år framåt. När människor har allt mindre tid så är naturligtvis individuella miljöriktiga direktresor betydligt smartare än olika varianter av traditionella lokalresesystem. Tidsbesparingar är inte bara ett privatintresse utan en nationalekonomisk nytta. Vägytor bör därför inte betraktas som en kostnad för bilismen utan som en nationell tillgång för effektiva transporter. Man får hoppas att Kenneths förslag studeras närmare även om han inte var med idag.

 

1.       Kenneth Palmestål

15 OKTOBER 2014 KL. 14:13

Tack för en mycket bra och positiv kommentar! Som jag ser det är CabiBUS-systemet mycket närmare den ideala kollektivtrafiklösningen än några andra förslag, och det är ingen utopi utan fullt genomförbart.

 

 

1.       Hisings-Bo

15 OKTOBER 2014 KL. 12:14

CabiBUS är intressant, men framförallt för att få ett ”finmaskigt nät” där det inte lönar sig med stora fordon och en rimlig turtäthet. Däremot tror jag att vi behöver kraftfulla matarlinjer av pendeltåg, spårvagnar och magnetbanor, (magnetbanor bör anläggas istället för nya spårvagnslinjer) så att man snabbt kan förflytta stora mängder resenärer till ett antal ”knutpunkter”. Bra bytesplatser, många kan vara inomhus, och ”obefintlig” väntetid gör direktresorna mindre angelägna.

 

1.       Kenneth Palmestål

15 OKTOBER 2014 KL. 14:20

Jag tror också att det behövs matarlinjer av pendeltåg från orter utanför Storgöteborg, däremot inte mer spårvagnar eller magnetbanor. CabiBUS-systemet kan få mycket stor kapacitet att ta resenärena vidare från befintliga pendeltåghållplatser och till resmålen.

 

 

 

Leif

15 OKTOBER 2014 KL. 14:51

Tack för alla dessa förslag som skall göra Göteborg ‘unikt’ när det gäller kollektivtragik (obs! rättstavat), CabiBus, linbanor, 60 m långa spårvagnar,spårtaxi (min far var på en dragning om detta på 60-talet).
Resultatet av alla dessa visioner: Västlänken, en låg Hisingsbro och rostiga spårvagnar

 

1.       Kenneth Palmestål

15 OKTOBER 2014 KL. 21:56

Jag är mer optimistisk och tror att vi kan få politikerna att inse fördelarna med moderna lösningar. I stället för Västlänken kan vi lägga de 20 miljarderna på 40 000 6-8 sitsiga eldrivna CabiBUS. NEVS i Trollhättan kan bygga och leverera batterierna, Volvo kan bidraga med de självkörande system man utvecklar och plattformstekniken kan komma från världens bästa elbil Tesla eftersom de nyligen gjort sina patenterade lösningar fria att använda. Inga spår och stationer att bygga, inga gator och parker att gräva upp, bara att börja införa.

 

1.       Heja Sverige

15 OKTOBER 2014 KL. 22:42

Se där ett nytänkande värt att beundra!

 

 

1.       Kenneth Palmestål

16 OKTOBER 2014 KL. 09:02

Om vi väljer CabiBUS, som inte kräver stora ingrepp i staden, kan vi ha en fantastisk kollektivtrafik i god tid före 400-årsjubileet.

 

 Till CabiBUS