Råd & Rön, februari 2003

 

Här följer ett citat från artikeln (från Råd&Rön hemsida www.radron.se, de som prenumererar på tidningen kan dessutom läsa hela artikeln på tidningens hemsida.)

Konsumentverkets tidning Råd och Rön har i nr 2, februari 2003, en redovisning av testresultat för fyra styrsystem för direktverkande elvärme.

"Värmestyrsystem
Den som har direktverkande el kan göra en energibesparing på omkring tio procent genom att välja ett bra styrsystem. De system som är bäst är dessutom billigast. Elektroniska styrsystem ersätter termostaterna i radiatorerna. Finessen med dem är att kunna ställa in olika temperaturer för olika tidpunkter, så att huset automatiskt håller en lägre temperatur dagtid, till exempel, när ingen är hemma. Ett bra styrsystem kan dessutom reglera olika delar av huset för sig, exempelvis lite högre temperatur i våtutrymmen och lägre i sovrum. Tre av de fyra system som Konsumentverket låtit testa kan det. Energicomfort och Elman MPC klarar att reglera i 1-4 zoner och IQTherm obegränsat antal. Den fjärde, Anticimex, behandlar hela huset som en enda zon. Detta system fick sämst resultat.
Bäst resultat fick Energicomfort och IQTherm, som också var de billigaste systemen. Provningen har gjorts i ett datorsimulerat tvåplanshus på 140 kvadratmeter med tre värmezoner.
Energicomfort: kostar cirka 8 000 kronor och gav i testet en energibesparing på 11,4 procent. IQTherm: kostar cirka 4 400 kronor och sparade 9,3 procent. Den är egentligen avsedd att användas för fler zoner än tre och skulle den ha testats för fler hade energibesparingen troligen varit större. Priset hade i så fall också varit högre, cirka 1 000 kronor per ytterligare zon.

Styrsystemen ger en jämnare värme än radiatorernas termostater. Och när temperaturen är jämn är det lättare att sänka den någon grad."


Här följer några av våra kommentarer till testen:

Vi är naturligtvis glada för att många av IQtherms fördelar framgår av testen, t.ex att återbetalningstiden för en installation är överlägset kortast: endast 4,2 år för IQtherm jämfört med 6,2 år för näst bästa systemet.

I tabellen redovisas "Energibesparing" 9,3% för IQtherm. Med rumsvis installation enligt IQtherms anvisningar blir besparing med IQtherm större, något som också nämns i artikeltexten.  

I tabellen redovisas "Vädringslås" "Mindre bra" för IQtherm.
IQtherms vädringslås bygger på att varje rum har en reglerenhet som inom tre minuter automatiskt begränsar effekten i det rummet vid vädring. Det är uppenbart att en centralt placerad reglerenhet i nedervåningen inte snabbt nog kan detektera en vädring i ett av rummen, särskilt eftersom "Vid vädring är dörren till aktuellt rum alltid stängd" enligt testinformationen. Vi anser därför att omdömet är felaktigt eftersom det bygger på en installation som inte följer IQtherms instruktioner. I artikeltexten står dessutom att IQtherm klarar att snabbast återställa rumstemperaturen.
 

I tabellen redovisas "Felvisning rumsgivare" 3°C för IQtherm. Vid testinstallationen har inte automatiska självkalibreringen utförts enligt instruktionen. IQtherm har en unik kalibreringsfunktion som utförs med fjärrkontrollen från valfri plats i rummet. Efter kalibrering ligger felvisningen inom 0,5°C.

I tabellen redovisas "Kan ansluta varmvattenberedare" "Nej" för IQtherm. Detta stämmer inte. Styrning av VVB görs på tre olika sätt: Om elabbonenten har tidstariff och tillräckligt stor varmvattenberedare kan han spara pengar på att stänga av den under högpristid. Det görs antingen med tidur eller med signal från elmätaren. IQtherm har ett tillbehör som klarar båda alternativen, pris 1063 kr inkl moms. Om elabbonenten kan spara pengar på att minska huvudsäkringen (gäller inte överallt) kan han ha en effektvakt som begränsar elvärmen och/eller VVB. IQtherms effektvakt klarar detta.  

I tabellen redovisas "Hanterbarhet" "Relativt enkelt, men omständligt att snabbt höja/sänka temperaturen ..." för IQtherm.
IQtherms reglerenheter har ett reglage för upp till två grader höjning eller sänkning av temperaturen på ett mycket enkelt och tydligt sätt: till höger för varmare och till vänster för kallare! Större och tidsbegränsade ändringar görs enkelt med fjärrkontrollen genom att ställa in 1 - 39 grader under 1-99 timmar eller 1-99 dagar, därefter sker återgång till rumsprogrammet automatiskt. När inställningen är gjord sänds den på en sekund med en knapptryckning till varje reglerenhet som skall ställas in.

Förtydliganden: Återbetalningstiden beräknas som systemets pris dividerat med uppgiven energibesparing i kronor per år.

För IQtherm blir det 4400/(0,75x15000)=4,2 år