Persondatorer före PC


[IMAGE]

Olivetti Programma 101 -1967.

Programmerades via tangentbordet, programmen lagrades på magnetkort. Färdiga program fanns för trigonometriska funktioner, lantmäteri (t.ex. polygontåg), statistik, amorteringsplaner mm. Pris 21.000 kr.

Tekniska data: Minneskapacitet mindre än 1 kb varav programminne 120 programsteg och dataminne 6 register med 30 siffror vardera. Minnet bestod av några varv pianotråd i en platt plåtlåda, data överfördes till svängningar som sedan gick igenom tråden och fångades upp av en kristall i andra änden och passerade elektroniken varvid data kunde läsas och skrivas.
Datorn var uppbyggd med diskreta komponenter d.v.s separata transistorer, dioder etc.
Utdata presenterades på en inbyggd, snabb, 30 positioners trumskrivare.

[IMAGE]

WANG 700 - 1969

Programmerades via tangentbordet, programmen lagrades på kassettband. Trigonometriska funktioner fanns direkt på tangenter. Färdiga program fanns för lantmäteri, statistik och en mängd tekniska beräkningar. Pris 34.000 kr.

Tekniska data: Minneskapacitet 1 kb RAM i form av kärnminne. "Operativsystem" och fasta funktioner i ROM bestående av en matris av diskreta dioder.
Datorn var uppbyggd med integrerade kretsar.
Utdata presenterades på teckenfönster i form av 2 rader NIXIE-rör (urladdningsrör med en tråd för varje siffra), Som skrivare användes en IBM kulskrivmaskin som försetts med dragmagneter.