Sidan under utveckling
Artiklar IQtherm historia English

26 år gammal uppfinning fick mycket bra omdömen i Råd & Rön, februari 2003.

En bra uppfinning står sig länge! Kenneth Palmestål fick idén till den smarta digitala termostaten IQtherm 1977 men fick råd att söka patent först 1981. På den tiden kunde handläggningen på Patentverket ta mycket lång tid, patentet beviljades först 1988.

IQtherm

IQtherm är en uppfinning som sparar el och ger skönare värme i direktuppvärmda villor genom att elektroniskt styra strömmen individuellt till varje rums elradiator(er) efter ett veckoprogram anpassat till respektive rums användning. Noggrann temperaturhållning och jämn radiatortemperatur bidrager till energibesparingen samtidigt som en betydande komfortförbättring uppnås med såväl gamla som nya radiatorer.

Besparingen uppgår till minst c:a 10% enligt tester på SP gjorda utan användning av veckoprogram och med huset uppdelat i bara 3 zoner. (Konsumentverket Råd&Rön februari 2003). I praktiken är besparingen upp till 25% i bostäder och >30% uppmätt i t.ex. församlingshem (Trollhättan 1998).

Över 40.000 rum styrs nu av IQtherm vilket sparar över 12000 MWh/år eller motsvarande ca 25 st stora vindkraftverk av typen ABEL i Göteborgs Hamn.

Potentialen i Sverige är en besparing motsvarande 1/4 Barsebäckreaktor.

IQtherm har även utvecklats för vattenburen värme, installerades bl.a. i ett nytt lågenergibostadshus i Lund år 2000.

IQtherm utsågs till vinnare i NUTEKs Teknikupphandling av styrsystem för direktelvärmda småhus 1996. IQtherm är fortfarande det enda systemet på marknaden med rumsindividuell styrning enkelt programmerat med trådlös fjärrkontroll.

Uppfinnaren, Kenneth Palmestål , beviljades patent på IQtherm 1988 och produktionen startades 1991. Palmestål bedrev i stort sett verksamheten ensam fram till 1999 och vidareutvecklade produkten för NUTEK-upphandlingen under åren 1994 - 1996.

Mer information om IQtherm finns bl.a. i denna artikel ur Uppfinnaren

Om tillräcklig finansiering för uppfinnare funnits tillgängligt I Sverige hade IQtherm kunnat utvecklas till en världsprodukt och givit miljardinkomster till landet. Artikel I VA 2014-01-14 "Google meddelade på måndagkvällen svensk tid att bolaget betalar 3,2 miljarder dollar för att köpa Nest Labs, tillverkare av "smarta" termostater " Nest Labs grundades 2010.

Palmestål sålde IQtherm med stor ekonomisk förlust 1999 efter att ha drabbats av en riskkapitalist som försökte ta över företag och patent.

Några år senare köptes IQtherm av Zone Control och säljs fortfarande, numera i ett utförande utan fjärrkontroll.

 !   Nytt