Sidan under utveckling
IQTRON Kenneth Palmestål IQtherm English

 

Egna uppfinningar

Reglersystemet IQtherm, patent beviljat 1988, tillverkning startade 1991, 40.000 reglerenheter sålda fram till 2003.

Trycksvattenspruta. Patentsökt 1991. Patent 1994


Därutöver en mängd produktidéer, problemlösningar och affärsidéer inom vitt skilda områden som energi, samhälle, konsument, säkerhet, underhållning m.fl.

Feedback, idéer om ett bättre fungerande samhälle